E-Ticaret Sitelerine ETBİS’e Kayıt Zorunluluğu Getirildi

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ'in yürürlüğe girmesiyle daha önceden bir internet sitesi vasıtasıyla rahatlıkla elektronik yolla ticaret yapabilen işletmeler, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt olmak suretiyle artık daha dar bir alanda ve daha fazla yükümlülük altında bu iştigallerini sürdürecekler. Belirli şartları taşıyan elektronik ticaret işletmeleri için öngörülen birtakım yükümlülükler, anılan işletmelerin daha kapsamlı düzenlemeler yapmasını ve en önemlisi, ETBİS adı verilen bir elektronik sisteme kayıtlı bulunmasını ve yine birtakım bildirim yükümlülüklerine uyması gerektirmektedir.

11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ”in “Kapsam” başlıklı 3. maddesinde hangi ticari işletmelerin tebliğ kapsamındaki düzenlemelere tabi olduğunu belirtmiştir. Buna göre e-posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime geçmeye yarayan veya benzeri yollarla bireysel iletişim araçları vasıtasıyla yapılan sözleşmelerdeki hizmetleri sağlayan işletmeler ve aracı hizmet sağlayıcıları haricinde kalan ancak internet üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasına ve sipariş verilmesini sağlayan işletmeler tebliğ kapsamındadır. Diğer bir deyişle bir telefon operatörünün müşteriyi aramak suretiyle sunmuş olduğu kampanya tebliğ kapsamına girmemekte, ancak, internet sitesi üzerinden alışveriş yapılan bir marka tebliğ kapsamında değerlendirilmektedir. Güvenli alışveriş

Aynı doğrultuda Tebliğ’in 5. maddesi ETBİS’e kayıt olma zorunluluğu taşıyan işletmelerin genel özelliklerine işaret etmektedir.

Eğer işletmeniz;

Kendisine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcısı,

Aracı hizmet sağlayıcısı veya,

Yurt içinde bulunan ve yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmayan ancak yurt dışındaki bir aracı hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla elektronik ticaret faaliyeti yürüten bir hizmet sağlayıcısı

ise ETBİS’e kayıt olmak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Her ne kadar Tebliğ yürürlükte olsa da Geçici Madde 1 gereği ETBİS kayıtları 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla başlayarak 30 gün sürmektedir. Yani 31 Aralık 2017 tarihine kadar elektronik ticaret yapan işletmeler ETBİS sistemine kayıt olmak durumundadır. 31 Aralık 2017’den sonra faaliyete geçecek olan işletmeler ise, Tebliğ’in 5. maddesi gereği faaliyete geçmeden önce ETBİS’e kaydolmalıdır. e-devlet

Elektronik Ticaret Sitelerinin ETBİS’e kaydı sırasında izlenecek yol

Eğer yukarıda belirtilen şartlara sahip bir işletmeniz bulunuyorsa 31 Aralık 2017 tarihine kadar ETBİS’e kaydolmanız gerekmektedir. Peki ETBİS’e kayıt esnasında nasıl bir yol izlenmelidir? Henüz ETBİS çevrimiçi vaziyette olmadığı için bu konuda ancak Tebliğ hükümleri bize yol gösterici olacaktır. Tebliğ’in 5. maddesinde ETBİS’e kayıt için gerekli olan işlemlere işaret edilmiştir. Buna göre; gerçek ve tüzel kişiler (A.Ş., Ltd. ve şahıs şirketler) kendilerine tahsis edilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ve vergi kimlik numarası ile, esnaf ve sanatkarlar ise TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası ile ETBİS sistemine kayıt yapılacaktır. Bunun yanında elektronik ticaret ile iştigal eden işletmenin kullandığı mobil uygulama ve alan adı bilgilerinin de ETBİS’e kayıt esnasında girilmesi aranmaktadır. Henüz kesin olmamakla birlikte ETBİS sistemine yapılacak kayıtların www.eticaret.gov.tr alan adı üzerinden yapılması muhtemeldir. Eğer sizin de Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren bir işletmeniz bulunmaktaysa veya Tebliğ’deki şartları taşıyan bir işletme kurmayı planlamaktaysanız, ETBİS’e kayıt ve Tebliğ’deki diğer yükümlülüklere ilişkin detaylı bilgi almak ve işletmenizi mevzuata uygun şekilde faaliyete geçirmek adına ticaret hukuku alanında iştigal eden bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kaynak: Paraşut